Dagsorden

27. mødedag, tirsdag den 24. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 132
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på fremsættelse af et forslag til ændring af kriminalloven, således at personer, der begår seksuelle forbrydelser, i forbindelse med foranstaltningen også kan pålægges at modtage behandling, således de ikke på ny begår seksuelle misbrug.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 114
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at anmode den amerikanske repræsentation om bistand til at søge de grønlandske mumier i Peabody museet ved Harvard University, tilbageført til Grønland.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest til EM2021 at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved at indføre ansættelselsesklausuler ved nyansættelse af særligt betroede medarbejdere i stillinger med direkte indflydelse på tildeling af opgaver i offentlige licitationer og tilladelser til udnyttelse af ressourcer. Redegørelsen skal som minimum belyse de i bilag 1 nævnte forhold.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 98
2. beh. VM21 2/3
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Lov nr. 467 af 12/06/2009, Lov om Konfliktråd i anledning af en strafbar handling, at ordningen også træder i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 54
2. beh. VM21 2/3
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende folkeskolelov, således at der i hver folkeskole i byerne fremover skal ansættes minimum en socialrådgiver eller ressourceperson. Ansættelsen skal sikre, at børn med behov herfor får optimale muligheder for at få italesat og hjælp til at løse eventuelle problemer, der ikke relaterer sig direkte til selve skolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 69
2. beh. UKIU21 2/3
Forslag til Intasisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udstede en bekendtgørelse i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. Bekendtgørelsen skal indeholde bestemmelser om, at der i kvalitetsrapporten indgår en evalueringsskabelon med tilhørende vejledning til brug for skolebestyrelsernes, ledernes og lærernes udviklingsarbejde
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 91
2. beh. VM 2021 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan forinden EM2021, for ombygning af kajanlæg for både og skibe, i både byer og bygder i forbindelse lavvande og højvande, samt for at sikre dem mod risikoen for oversvømmelse.
Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Bendtsen Ottosen, Atassut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut