Dagsorden

25. mødedag, onsdag den 18. November 2020, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Regulering af beløbsgrænser, præcisering af anvendelsesområde, bestemmelser om krav til licitation uden præ-kvalifikation og underhåndsbud, indførelse af forhåndsmeddelelser samt ophævelse af bestemmelser om Klagenævnet for Udbud)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 42
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2021 fremsætter en national handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse overfor Inatsisartut på FM 2021 om skole- og uddannelsesreformen.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 49
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til ændring af gældende lovgivning således, at det fremover vil blive muligt for medier at udsende sponsorerede nyheds- og aktualitetsudsendelser. Dette skal dog ske med den betingelse, at såfremt en nyheds- eller aktualitetsudsendelse er sponsoreret, skal dette oplyses forud for udsendelsen med angivelse af, hvem sponsoren er, uanset baggrunden for eller formålet med sponsoratet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 35
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser ved en ændring af reglerne om offentlig hjælp således, at private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af normal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb. Redegørelsen skal ligeledes afdække eksistensen samt karakteren af behovet for denne rettighed. Redegørelsen skal fremlægges under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 131
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. I strategi- og handlingsplanen skal indgå en periodisk evaluering af indsats set i forhold til nævnte mål. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2021.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit