Dagsorden

22. mødedag, onsdag den 11. November 2020, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 82
Ændringsforslag fremsat af Anlægsudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, om at udarbejde og omdele en redegørelse af fordelene og ulemperne ved etablering og byggeri af en international frihavn i Grønland. Dette med henblik på at opnå størst mulig gavn af øget trafik i nordvestpassagen på længere sigt. Redegørelsen skal færdiggøres til EM 2021.
Atassut Inatsisartutgruppe

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Regulering af beløbsgrænser, præcisering af anvendelsesområde, bestemmelser om krav til licitation uden præ-kvalifikation og underhåndsbud, indførelse af forhåndsmeddelelser samt ophævelse af bestemmelser om Klagenævnet for Udbud)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 43
2. beh. VM21 23/2

Pkt. 43 og 53 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge viden om seksualitet, kønssygdomme, uønskede graviditeter, grænsesætning og fysiske samt digitale krænkelser blandt skolesøgende børn, tilpasset til alle tre trin. Undersøgelsens resultater skal fremlægges inden 1. januar 2022.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 53
2. beh. VM21 23/2

Pkt. 43 og 53 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og igangsætte en oplysningskampagne på de sociale medier, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man opfører sig og taler til hinanden på disse medier.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 66
2. beh. UKIU21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne , således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 36
2. beh. VM 2021 23/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal undersøge mulighederne for at pålægge finaniselle virksomheder at tilbyde deres kunder, at skriftlige aftaler, som indgås mellem kunden og virksomheden, er udarbejdet på grønlandsk.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut