Dagsorden

7. mødedag, onsdag den 7. October 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Regulering af beløbsgrænser, præcisering af anvendelsesområde, bestemmelser om krav til licitation uden præ-kvalifikation og underhåndsbud, indførelse af forhåndsmeddelelser samt ophævelse af bestemmelser om Klagenævnet for Udbud)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur