Dagsorden

28. mødedag, onsdag den 25. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 133
Ændringsforslag fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at iværksætte et reformarbejde der tager udgangspunkt i Skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger på skatte – og velfærdsområdet. Det kommende arbejde skal tage afsæt i de fokusområder, der er angivet i bilag 1. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2021.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge potentialet for en skolesekretæruddannelse med det formål at frigive tid til pædagogisk ledelse hos skolelederen. Undersøgelsen skal klarlægge behov for faglig styrkelse, hvilken uddannelsestype, der er særligt egnet, de økonomiske konsekvenser samt muligheden for at placere uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Relevante interessenter skal søges inddraget i undersøgelsen, der skal offentliggøres senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 112
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Ataatsimiititaliamit isumaqatigiittumit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for nedslidte ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 111
Ændringsforslag fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse fordele og ulemper for indførelse af skattemæssig fradrag til Grønlandske slædehundeejernes forbrug af hundefoder, for at beskytte den grønlandske slædehund.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 118
Pkt. 118 og 180 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension til FM2021, således at aldersgrænsen for at kunne opnå offentlig alderspension ændres til 66 år.
Partii Naleraq, Inatsisartut gruppen

Imm./pkt.: 180
Pkt. 118 og 180 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM21 at fremlægge et forslag, der sikrer at den grønlandske alderspensions grundbeløb tilpasses den sats, der er gældende for den danske folkepensions grundbeløb og den danske pensionsordning.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit