Dagsorden

20. mødedag, torsdag den 5. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 165
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering til i samarbejde, at tage initiativ til at nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante fagpersoner, der skal sammensætte en fælles vestnordisk nodesat vise og sangbog. Arbejdsgruppen skal ligeledes afdække de økonomiske udgifter ved en udgivelse i de tre lande.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 166
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for etablering af en interraillignende ordning, som giver unge i Vestnorden mulighed for indenfor en afgrænset periode at rejse mellem og indenfor de vestnordiske lande, for en fast og overkommelig pris – eller muligheder for på anden måde, f.eks. gennem etablering af rejselegater, at åbne Vestnorden for vore unge.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 167
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at støtte oprettelsen og finansieringen af en vestnordisk “Havets miljøpris”, som skal uddeles for særlige initiativer og tiltag til bæredygtig forvaltning og udnyttelse af havets levende ressourcer samt til styrkelsen af et rigt og sundt havmiljø.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 112
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Ataatsimiititaliamit isumaqatigiittumit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for nedslidte ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 111
Ændringsforslag fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse fordele og ulemper for indførelse af skattemæssig fradrag til Grønlandske slædehundeejernes forbrug af hundefoder, for at beskytte den grønlandske slædehund.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut