Dagsorden

26. mødedag, torsdag den 19. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 165
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering til i samarbejde, at tage initiativ til at nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante fagpersoner, der skal sammensætte en fælles vestnordisk nodesat vise og sangbog. Arbejdsgruppen skal ligeledes afdække de økonomiske udgifter ved en udgivelse i de tre lande.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 166
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for etablering af en interraillignende ordning, som giver unge i Vestnorden mulighed for indenfor en afgrænset periode at rejse mellem og indenfor de vestnordiske lande, for en fast og overkommelig pris – eller muligheder for på anden måde, f.eks. gennem etablering af rejselegater, at åbne Vestnorden for vore unge.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 167
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at støtte oprettelsen og finansieringen af en vestnordisk “Havets miljøpris”, som skal uddeles for særlige initiativer og tiltag til bæredygtig forvaltning og udnyttelse af havets levende ressourcer samt til styrkelsen af et rigt og sundt havmiljø.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til EM2021 at udarbejde en redegørelse tilbageføring af ansvaret for sundhedsvæsenet til Staten. Redegørelsen skal indeholde hvilke konsekvenser en tilbageføring af ansvaret vil få på økonomien, på medarbejderområdet, på servicen, for landet samt til patienterne.
Atassuts Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 30
2. beh. VM21 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremlægge en redegørelse, der undersøger økonomiske fordele såvel som ulemper ved at Selvstyret etablerer finansielle virksomheder, hvori Selvstyret har en bestemmende indflydelse, herunder en fiskeribank, en kreditforening, et pensionsselskab samt et forsikringsselskab. Undersøgelsen bør især fokusere på, hvad en etablering af ovenævnte finansielle selskaber vil forudsætte i form af f.eks. indskud af offentlig kapital og menneskelige ressourcer.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 67
2. beh. VM21 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2021 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 79
2. beh. VM 2021 25/2
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at oprette en forsøgsordning fra 1. august 2021, hvor musikere kan søge op til 10.000 kr. i støtte til at dække indspilningsudgifter. Støtteordningen skal bestå af tilskud på i alt 300.000 kr. fordelt over 2 år, med henblik på at fremme musikproduktion i Grønland. Erfaringerne skal anvendes til at vurdere potentialet for musikeksport og kunstnerisk udvikling.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut