Dagsorden

17. mødedag, torsdag den 29. October 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 132
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på fremsættelse af et forslag til ændring af kriminalloven, således at personer, der begår seksuelle forbrydelser, i forbindelse med foranstaltningen også kan pålægges at modtage behandling, således de ikke på ny begår seksuelle misbrug.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit