Dagsorden

21. mødedag, tirsdag den 10. November 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 110
2. beh. VM21 23/2

Forslag til inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest til EM2021 at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved at indføre ansættelselsesklausuler ved nyansættelse af særligt betroede medarbejdere i stillinger med direkte indflydelse på tildeling af opgaver i offentlige licitationer og tilladelser til udnyttelse af ressourcer. Redegørelsen skal som minimum belyse de i bilag 1 nævnte forhold.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
2. beh. VM 2021 23/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de økonomiske såvel som administrative konsekvenser ved en straksaktivering af ledige i matchgruppe 1. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut på EM2021.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne