Dagsorden

20. mødedag, mandag den 13. May 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 189
Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie Sundhedsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut, som et forebyggende tiltag for liv og helbred, at undersøge behovene for, at borgerne i bygderne kan få tilbud om førstehjælpskursus i regi af sundhedsvæsenet eller fra andre aktører med samme faglige behovsfokus. Undersøgelsen skal fremlægges for Inatsisartut senest inden udgangen af 2019, og indeholde forslag til finansiering svarende til behov og muligheder.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 118
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan stoppe affolkningen af bygder og yderdistrikter.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 119
Forslag til forespørgselsdebat i Inatsisartut vedrørende muligheden for at behandle hele familien når der er foregået seksuelt misbrug.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut