Dagsorden

30. mødedag, tirsdag den 4. June 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 32
Ændringsforslag fremsat af et enigt Anlægsudvalg vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette koordination og vidensopsamling af infrastruktur i forhold til vejprojekter, samt at støtte op om kommunernes initiativer på området.
Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut

Imm./pkt.: 189
Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie Sundhedsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut, som et forebyggende tiltag for liv og helbred, at undersøge behovene for, at borgerne i bygderne kan få tilbud om førstehjælpskursus i regi af sundhedsvæsenet eller fra andre aktører med samme faglige behovsfokus. Undersøgelsen skal fremlægges for Inatsisartut senest inden udgangen af 2019, og indeholde forslag til finansiering svarende til behov og muligheder.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre uddannelsesstøttebekendtgørelsen, således at den studerende selv kan bestemme, om vedkommende vil anvende sin første frirejse i forbindelse med ferie under den første jule- eller sommerferie efter studiestart.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekstern ekspertgruppe, der inden FM2020 skal komme med anbefalinger til, hvad vi fra politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling. Anbefalingerne skal for hver enkelt anbefaling indeholde en økonomisk konsekvensberegning for såvel samfund som borgere/virksomheder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit

Imm./pkt.: 182
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes landets sportsudøvere på landsholdsniveau får bedre muligheder for at træne sammen. Undersøgelsen skal særligt fokusere på udfordringerne omkring de høje transportudgifter. Naalakkersuisut skal tage kontakt til Grønlands Idrætsfor-bund, specialforbundene samt andre relevante interessenter med henblik på inddragelse i undersøgelsen, der skal omdeles til Inatsisartut inden FM2020.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at fremlægge en analyse af fordele og ulemper ved anvendelse af organisationsformen selvstændig offentlig virksomhed i de Selvstyreejede virksomheder, hvor selskabet ikke udelukkende har et forretningsmæssigt formål, men også skal varetage særlige sektorpolitiske hensyn.
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 193
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at erhvervsfangers fangst på narhvaler, hvidhvaler og isbjørne i månederne december og januar ikke skal tælle med i de udmeldte kvoter for de nævnte dyrearter.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 221
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at undersøge mulighederne for samt hvilke tiltag der skal til for at ophæve kvotering af fangstdyr ved Avanersuaq og Ittoqqortoormiit om narhvaler, hvidhvaler, hvalros og isbjørne.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 140
1. beh. 18/10-2018
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Insatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for indførelse af whistleblower-ordninger i de selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 229
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henven-delse til den danske stat med anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland.
Medlemmerne af Inatsisartut fra Partii Naleraq, Demokraatit, Atassut, Samarbejdspartiet og Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende regler i Alkohollovens § 26 således at udskænkning tillades til klokken 05.00 på nætter efter fredage og lørdage samt på nætter der leder op til en fridag.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 179
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 6, stk. 3 i Inatsisartutlov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland således, at retstilstanden bliver, at tilladelse kan betragtes som givet, såfremt ansøgeren ikke har modtaget anden meddelelse inden 10 dage efter ansøgningens indgivelse.
Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2020 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Imm./pkt.: 136
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi bedre kan udnytte jernskrot her i Grønland uden blot at smide det ud.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 180
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at nedbringe den personfarlige kriminalitet.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 162
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi i Grønland kan sikre en anerkendelse af e-sport som en officiel sportsgren og de dertil hørende støttemuligheder.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 92
Forslag til forespørgselsdebat om søsikkerheden for fritidsfartøj og obligatorisk krav om sikkerheds- og redningsudstyr til alle fritidsfartøj.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 138
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi fra Inatsisartut kan bidrage til at bibeholde en stærk tilknytningsfølelse til landet hos ungdommen således, at de unge mennesker der tager til udlandet for at studere har lyst til at vende hjem og bidrage til vores samfund med deres viden og kompetencer.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne