Dagsorden

18. mødedag, onsdag den 8. May 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge økonomiske fordele og ulemper for samfund og lønmodtagere ved indførelse af en mulighed for oprettelse af en Landskassestøttet frivillig arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen skal vedrøre både en fælles model for alle brancher samt en brancheopdelt model, og omfatte fagforeningernes holdning hertil. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at oprette en certificeringsordning af grønlandske smykkesten. Til dette skal man tage "Redegørelse om certificering af grønlandske smykkesten og stenfigurer" fra juni 2017 som udgangspunkt.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte en plan for officiel benævnelse af tugtupit som Grønlands nationalsmykkesten, og at udarbejde en strategiplan for et eksportfremstød af denne. Formålet med disse tiltag skal være, at fremme økonomien for personer med fast tilknytning til Grønland, der arbejder med smykkesten.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 182
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes landets sportsudøvere på landsholdsniveau får bedre muligheder for at træne sammen. Undersøgelsen skal særligt fokusere på udfordringerne omkring de høje transportudgifter. Naalakkersuisut skal tage kontakt til Grønlands Idrætsfor-bund, specialforbundene samt andre relevante interessenter med henblik på inddragelse i undersøgelsen, der skal omdeles til Inatsisartut inden FM2020.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 178
2. beh. EM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at genindføre godtgørelsesordningen på området for sukkerafgifter med henblik på at forbedre konkurrenceevnen hos lokale producenter af sukkerholdige produkter som eksempelvis is og kage. Godtgørelsesordningen skal genindføres med virkning fra 1. januar 2020.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 131
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at udarbejde en undersøgelse, der afdækker eksisterende praktiske og lovgivningsmæssige barrierer for privatpraktiserende lægers mulighed for at drive en privat lægepraksis. Undersøgelsen skal ligeledes indeholde anbefalinger til, hvorledes disse barrierer kan fjernes.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 43
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 pålægges at udarbejde en strategi for forebyggelse af mobning i folkeskolen. Til brug for implementeringen af strategien, skal denne indeholde en konkret tidsplan for, hvornår de forskellige tiltag forventes igangsat.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 117
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et lovforslag, hvorved der indføres krav om, at en folkeskoles leder, ved siden af de i dag eksisterende uddannelseskrav, skal have en skolelederuddannelse for at bestride skolelederjobbet. Kravet skal senest medtages i det forventede lovforslag om folkeskolen pba. den igansatte uddannelsesreform.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit