Dagsorden

8. mødedag, torsdag den 4. April 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 88
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal finde praktiske løsninger og anbefalinger på hjemløseproblemerne, og som senest den 31. august 2019 skal fremkomme med forslag til finansierede tiltag og løsninger.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge økonomiske fordele og ulemper for samfund og lønmodtagere ved indførelse af en mulighed for oprettelse af en Landskassestøttet frivillig arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen skal vedrøre både en fælles model for alle brancher samt en brancheopdelt model, og omfatte fagforeningernes holdning hertil. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit