Dagsorden

27. mødedag, mandag den 27. May 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 170
1. beh. 22/11-2018
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2019 at fremlægge en redegørelse om boliger til unge. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af nuværende boligbygningsinitiativer og tillhørende instrumenter som f.eks. boligsikringsydelser samt anbefalinger til supplerende initiativer i fald behovet ikke dækkes af det igangværende.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 88
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal finde praktiske løsninger og anbefalinger på hjemløseproblemerne, og som senest den 31. august 2019 skal fremkomme med forslag til finansierede tiltag og løsninger.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 165
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2019 fremsætter en beslutningsgrundlag vedrørende eventuel etablering vandkraftforsyning af Aasiaat og Qasigiannguit. Beslutningsgrundlaget skal udrede hvilke byer og bygder, som kan tilsluttes el-nettet, samt medtage relevante erfaringer fra forsøg med forskellige vedvarende energikilder i Igaliko.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 211
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Imm./pkt.: 229
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henven-delse til den danske stat med anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland.
Medlemmerne af Inatsisartut fra Partii Naleraq, Demokraatit, Atassut, Samarbejdspartiet og Inuit Ataqatigiit