Dagsorden

5. mødedag, torsdag den 28. March 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 215
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Imm./pkt.: 216
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om ophavsret sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder, at Kongeriget Danmark ratificerer den arktiske højsø fiskeriaftale: Aftale om at forebygge ureguleret højsøfiskeri i det centrale Arktiske Ocean.
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Imm./pkt.: 211
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Imm./pkt.: 212
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om garantiformue for indskydere og investorer.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi