Dagsorden

3. mødedag, tirsdag den 26. March 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Ændring af bestemmelserne om klage over licitation)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 215
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi

Imm./pkt.: 216
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi