Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 7. May 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 120
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2019 at fremsætte et forslag til ændring af § 60 i landstingsforordningen om leje af boliger, således at andre personer, som indgår i husstanden, ydes en bedre beskyttelse mod at miste deres bolig, hvis lejer dør eller flytter på plejehjem. Herunder således, at § 60, stk. 2, 2. pkt. udgår, og således at 2-års-kravet i § 60, stk. 1 og 2, ændres til et 6-måneders-krav.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 169
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut fremsætter forslag om, at det nuværende kapitalafkast på 1,5% som lejere i selvstyrets udlejningsejendomme betaler skal udfases over en tre årig periode og i stedet forbliver i den pågældende boligafdeling som en særlig renoveringspulje. Denne renoveringspulje skal anvendes på forbedringer af isolering, døre, vinduer, maling og tilsvarende.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at etablere et råd for eksport, der skal udarbejde uafhængige anbefalinger og analyser til Naalakkersuisut og offentligheden om eksport. Det foreslås ligeledes at rådet blandt andet får til opgave at foretage løbende vurderinger af indsatser for eksport-fremme.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at fremlægge en analyse af fordele og ulemper ved anvendelse af organisationsformen selvstændig offentlig virksomhed i de Selvstyreejede virksomheder, hvor selskabet ikke udelukkende har et forretningsmæssigt formål, men også skal varetage særlige sektorpolitiske hensyn.
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekstern ekspertgruppe, der inden FM2020 skal komme med anbefalinger til, hvad vi fra politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling. Anbefalingerne skal for hver enkelt anbefaling indeholde en økonomisk konsekvensberegning for såvel samfund som borgere/virksomheder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit