Dagsorden

7. mødedag, onsdag den 3. April 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 123
2. beh. EM 2019

Imm./pkt.: 128
Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at etablere et råd for eksport, der skal udarbejde uafhængige anbefalinger og analyser til Naalakkersuisut og offentligheden om eksport. Det foreslås ligeledes at rådet blandt andet får til opgave at foretage løbende vurderinger af indsatser for eksport-fremme.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut