Dagsorden

31. mødedag, onsdag den 5. June 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 201
1. beh. 8/10-2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
(Ophævelse af bestemmelse om udbydelse af videregående uddannelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 122
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM20 pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker hvorledes det Grønlandske patienthjem kan øge brugen af grønlandske rå- og fødevarer. Undersøgelsen bør tillige – om muligt- komme med anbefalinger til hvorledes smagsoplevelsen af grønlandske fødevarer produceret i et storkøkken kan højnes.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 175
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden EM2019 at sikre reelle muligheder for opfiskning af kvoten for hellefisk ved forvaltningsområdet Upernavik, gennem tiltag til ændring af forvaltningen af fiskeriet indenfor de gældende regler.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 85
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag om, at kreditkortudgifter, repræsentationsudgifter samt rejseudgifter med tilhørende bilag forbundet med hvervet som Naalakkersuisoq gøres offentlig tilgængelig på en hjemmeside kvartalsvis. Forslaget fremlægges til FM2020.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut snarest mulig og senest med virkning fra den 1. oktober 2019 pålægges at gennemføre de ændringer af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn som følger af vedlagt bilag 1 til dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 128
Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 107
1. beh. 25/10-2018
Ændringsforslag fremsat af Samarbejdspartiet forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption således, at en kvinde får ret til at gå på graviditetsorlov, når der skønnes at være fire uger til fødslen.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2019.
Formandskabet for Inatsisartut