Dagsorden

1. mødedag, fredag den 22. March 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende regler i Alkohollovens § 26 således at udskænkning tillades til klokken 05.00 på nætter efter fredage og lørdage samt på nætter der leder op til en fridag.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut