Dagsorden

29. mødedag, onsdag den 29. May 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 202
1. beh. 12/10-2018
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen. (Skærpede udførselsregler for Nationalparken, Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, funktionsperiode og vederlæggelse)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 204
1. beh. 10/10-2018
Ændringsforslag 3. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. (Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken, Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 43
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 pålægges at udarbejde en strategi for forebyggelse af mobning i folkeskolen. Til brug for implementeringen af strategien, skal denne indeholde en konkret tidsplan for, hvornår de forskellige tiltag forventes igangsat.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 117
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et lovforslag, hvorved der indføres krav om, at en folkeskoles leder, ved siden af de i dag eksisterende uddannelseskrav, skal have en skolelederuddannelse for at bestride skolelederjobbet. Kravet skal senest medtages i det forventede lovforslag om folkeskolen pba. den igansatte uddannelsesreform.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 59
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et lovforslag, således digital dannelse og digital færden kommer til at udgøre et selvstændigt fag i folkeskolen. I relation hertil skal Naalakkersuisut tage kontakt til Institut for Læring samt kommunerne med henblik på udviklingen af relevante UV-midler samt efteruddannelsesforløb for allerede uddannede lærere.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 201
1. beh. 8/10-2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
(Ophævelse af bestemmelse om udbydelse af videregående uddannelser)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 161
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke fordele og ulemper, der vil være, hvis vi indfører en grønlandsk sygeforsikring.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 197
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget

Imm./pkt.: 225
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi i større grad benytter grønlandsk besætning ved ansættelse af officerer og teknisk personale i det grønlandske fiskeri.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit