Dagsorden

10. mødedag, onsdag den 10. April 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 137
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2020 fremsætter forslag til ændring af gældende regler om offentlig hjælp, således der fastsættes en række objektive kriterier for hjælp til hjemtransport af kister.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 165
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2019 fremsætter en beslutningsgrundlag vedrørende eventuel etablering vandkraftforsyning af Aasiaat og Qasigiannguit. Beslutningsgrundlaget skal udrede hvilke byer og bygder, som kan tilsluttes el-nettet, samt medtage relevante erfaringer fra forsøg med forskellige vedvarende energikilder i Igaliko.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 179
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 6, stk. 3 i Inatsisartutlov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland således, at retstilstanden bliver, at tilladelse kan betragtes som givet, såfremt ansøgeren ikke har modtaget anden meddelelse inden 10 dage efter ansøgningens indgivelse.
Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at afsætte projektpuljemidler på 6 mio. kr. årligt i en forsøgsperiode på 4 år på en særlig konto i finanslovsforslaget for 2020. Projektpuljemidlerne skal fra 2020 kunne udmøntes til kommunerne efter konkrete ansøgninger med henblik på, som pilotprojekter, at etablere tilflugtscentre (omsorgssteder) for omsorgssvigtede børn og unge.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit