Dagsorden

11. mødedag, torsdag den 11. April 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 125
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest den 1. november 2019 pålægges at udrede, hvorledes det for alle kræftpatienter kan sikres, at der skal foreligge en behandlingsplan inden 28 dage fra der er diagnosticeret kræft. Dette med henblik på at forfølge en målsætning om, at mindske antallet af personer, der dør af kræft i Grønland.
Medlemmer af Inatsisartut Stine Egede og Sofia Geisler Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 198
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut inden udgangen af 2019 at fremlægge en analyse af, hvad der skal til, for at realisere en behandlings-garanti for kræftpatienter i Grønland på maksimal 30 dage fra man har fået konsta-teret sygdommen.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 135
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges til FM2020, at fremlægge en handlingsplan om eksport af sand.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til afskaffelse af sommertidsordningen.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption således, at en kvinde får ret til at gå på graviditetsorlov, når der skønnes at være fire uger til fødslen.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut