Dagsorden

14. mødedag, tirsdag den 30. April 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Ændring af bestemmelserne om klage over licitation)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2020 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Imm./pkt.: 174
Ændringsforslag fremsat af et enigt Udvalg vedtaget

Imm./pkt.: 190
Ændringsforslag fremsat af Anlægsudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremlægge en udredning om eventuel hjemtagning af hele ressortområdet vedrørende sikkerhed til søs og skibsregistrering og søretslige forhold mv.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut