Dagsorden

24. mødedag, tirsdag den 21. May 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 194
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at undersøge årsagerne til det høje prisniveau på dagligvarer i Grønland set i relation til det gennemsnitlige prisniveau i landene under OECD. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger og strategier til, hvorledes en nedbringelse af prisniveauet på dagligvarer i Grønland kan fremmes. Undersøgelsens resultater skal inden EM2020 fremlægges i Inatsisartut.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 155
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2020 at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 2 af 15 maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således at retten til arbejdsmarkedsydelse ved hjemsendelse på grund af produktionsstop udvides til at omfatte enhver form for korterevarende midlertidige afbrydelser af arbejdet, som medarbejderen ikke har haft indflydelse på, og samtidig udvides til at omfatte ansatte i enhver form for virksomhed.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 103
1. beh. 5/11-2018
Ændringsforslag fremsat af Demokraterne vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 11 stk. 2 nummer 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler således, at mærkningen ligeledes kan være på engelsk.
Inatsisartunut ilaasortaq Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at omdele en evaluering af nedlæggelsen af provstiudvalgene til EM2019. Evalueringen skal indeholde en effektmåling af i hvor høj grad intentionerne bag afskaffelsen af provstiudvalg er blevet opfyldt. Evalueringen skal afslutningsvist indeholde anbefalinger til en eventuel genetablering af provstiudvalgsordningen.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 171
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til de danske Rigsmyndigheder med henblik på ikraftsættelse af Lov om trossamfund uden for folkekirken.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke fordele og ulemper vil der være, såfremt man fremover vil stille krav om at udvalgte smykkesten, der er udvundet her i lan-det skal være forarbejdet inden eksport.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 167
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi gennem en forbedring af lærernes arbejdsvilkår kan forbedre elevernes læringsmuligheder i folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit