Dagsorden

28. mødedag, tirsdag den 28. May 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 131
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at udarbejde en undersøgelse, der afdækker eksisterende praktiske og lovgivningsmæssige barrierer for privatpraktiserende lægers mulighed for at drive en privat lægepraksis. Undersøgelsen skal ligeledes indeholde anbefalinger til, hvorledes disse barrierer kan fjernes.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 183
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem landene på idrætsområdet.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 185
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at man etablerer et formelt forum for samarbejde om de vestnordiske sprogs fremtid. Det første skridt vil blive at oprette en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert land. Arbejdsgruppens opgave vil blive den at skrive en rapport indeholdende en oversigt om de tre sprogs stilling og fremtidsmuligheder, især i lyset af den pågående digitale revolution.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 44
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersusiut pålægges til FM2020 at fremlægge en plan for fusionering af INI A/S med Illuut A/S samt indskud af Selvstyrets boligejendomme.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre større åbenhed i sit høringsarbejde i offentligheden. Tiltaget skal som minimum sikre, at offentligheden har adgang til retningslinjerne for høringer.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
1. beh. 18/10-2018
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag fremsat af Lovudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at omdele en redegørelse med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod korruption kan styrkes. Redegørelsen skal herunder indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper, foruden de økonomiske konsekvenser og juridiske forudsætninger, ved henholdsvis etableringen af en uafhængig antikorruptionsenhed og fremlæggelsen af en antikorruptionslov, som samler tiltagene mod korruption.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 81
1. beh. 18/10-2018
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at henlægge whistleblower-undersøgelser til en tilstrækkeligt uafhængig enhed.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 227
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan styrke markedsføringen af vores fælles ressourcer, som olie, mineraler, vand og energi.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 220
Forslag til forespørgselsdebat om etablering af central videns Center om forældrenes levevilkår. Formålet med forespørgselsdebatten er at der senere hen skal danne grundlag for etablering af en Forældre talsmand.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq