Dagsorden

21. mødedag, torsdag den 9. november 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 45
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Naleraq vedtaget

Imm./pkt.: 111
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med realistiske anbefalinger til, hvordan vi kan nedbringe de voldsomt stigende udgifter til anbringelser af børn udenfor hjemmet. Dette med henblik på at reducere kommunernes stigende udgifter til anbringelsesområdet. Anbefalingerne må ikke medføre negative konsekvenser for børnenes udvikling, trivsel og retssikkerhed. Anbefalingerne skal fremlægges inden EM 2024.
Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at henvende sig til de danske myndigheder med henblik på at søge sikret, at forsvarsaftalen af 1951 og dertil tilhørende tillægsaftaler til stadighed skal være til gavn for Grønland, både samfundsøkonomisk, arbejdsmarkedet, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt.
Medlem af Inatsiasartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 78
Forslag til forespørgselsdebat om negativ konsekvens efter traume
Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 133
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad det næste skridt skal være for at overtage fødevare- og veterinærområdet.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 155
Forslag til forespørgselsdebat om vi kan pålægge de ledige som er klar til at arbejde, mere ansvar ved at indføre pligt til at tage nyttejobs for at kunne modtage økonomisk hjælp.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut