Dagsorden

5. mødedag, torsdag den 28. september 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte rejser, ændringer i afskrivningsreglerne, forlænget frist for underskudfremførsel, lempelse af tynd kapitaliseringsreglen, indførsel af kildeskat på visse rentebetalinger til udlandet, nyt kapitel 3 b om selskaber uden fradragsret for udbytter, ophævelse af fradragsretten for visse udbytter, nedsættelse af udbytteskatten for visse udbytter og ophævelse af udbytteskatten for visse datterselskabsudbytter m.v.)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension
(Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt ved beregning af pension for alders- og førtidspensionister)
Naalakkersuisuq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 130
Henvist til Finans- og Skatteudvalget.

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse for mulighederne for at fritage alderspensionen for skat.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer
(Præcisering af tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, mulighed for privat indførsel af alkohol, adgang til fortoldning ved indrejse og ændring af reglerne om likvide midler)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut