Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 7. oktober 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 71
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest, skal udvides med pligt til at indhente ungeattest
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at arbejde for at flere unge får mulighed for at tage til andre lande for at lære sprog.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at homoseksuelle par skal have mulighed for at vælge en kirkelig vielse, frem for et registreret partnerskab på rådhuset.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 47
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et pilotprojekt, hvor der kan drages erfaringer og grundlag for et mere formaliseret samarbejde omkring fjernundervisning i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)