Dagsorden

16. mødedag, tirsdag den 26. oktober 2010, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at oprette behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 47
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et pilotprojekt, hvor der kan drages erfaringer og grundlag for et mere formaliseret samarbejde omkring fjernundervisning i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 46
Vestnordisk Råd foreslår over for Islands regering og Færøernes og Grøn-lands Naalakkersuisut at bidrage til et øget vestnordisk samarbejde om boglig uddannelse, erhvervsuddannelser og erhvervspraktik for ufaglærte i de vestnordiske lande for derigennem at skabe et incitament for ikke-universitetsuddannede personer til at øge deres viden og kunnen og derved også deres livskvalitet og arbejdsmuligheder.
Vestnordisk Råd opfordrer landene til at iværksætte et sådant samarbejde gennem økonomisk støtte til forsøgsprojekter inden for dette felt mellem de vestnordiske lande i overensstemmelse med de ideer, der kommer frem i den efterfølgende redegørelse.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 71
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2009 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 49
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes man kan komme nogle elevers problematik vedrørende mangel af praktikophold, til livs.
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse for Naalakkersuisut nordiske politik oktober 2009 til september 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at fremkomme med et forslag der skal gøre det muligt for forældre med en årsindtægt op til Kr. 314.099 med skolesøgende børn på folkeskolens klassetrin 9. og 10. at kunne søge om tilskud fra de offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 45
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring ældreområdet i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 82
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at fremvirke at Folketinget ophæver lov nr. 436 af 14. maj 2007 om pengesedler i Grønland, således at initiativet om udarbejdelse af særlige grønlandske pengesedler indstilles.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 72
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan ligestille alle trosretninger med hensyn til tilskud fra det offentlige og dermed sikre reel religionsfrihed i Grønland.
(Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 74
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes reglerne for alderspensionister kan ændres, således, at flere ældre som modtager alderspension kan arbejde.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 42
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Fungerer landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd efter hensigten og hvorledes sikrer Naalakkersuisut at loven overholdes? Her tænkes særligt på paragrafferne 1, 3, 4.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad mener Naalakkersuisut om indførsel af miljøafgift for udenlandske flyvemaskiner, der flyver over den grønlandske luftrum eller hvilken retslige muligheder er der heri?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 56
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke muligheder er der for renovering af boligstøttehuse samt hvorledes benyttes disse muligheder?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)