Dagsorden

28. mødedag, tirsdag den 26. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at gøre brug af § 14 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, således at tidsubegrænsede licenser på rejer og hellefisk gøres tidsbegrænsede efter en behørig varslingsperiode på 5 år.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes død fremover får mulighed for at få betalt en rejse til begravelse i Grønland én gang årligt.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut i forbindelse med FFL2016 pålægges at afsætte 25 mio. kr. til byggeri af en minihal i bygden Kullorsuaq ved Upernavik.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut til FM2016 pålægges at udarbejde forslag til ændring af relevant lovgivning, således husstande med en årlig husstandsindkomst under 400.000 kr. fritages for betaling af kost og logi på patienthjem for medrejsende pårørende.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 115
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at familiemedlemmer til patienter med en akut sygdom, som indlogeres på Patienthjemmet i København, fra og med 2016 kan få opholdsudgifter, i forbindelse med opholdet på patienthjemmet, dækket af det offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 99
Ændringsforslag fremsat af et enigt Lovudvalg vedtaget.
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløs-ning samt forskellige andre love.
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Imm./pkt.: 100
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.
(Ophævelse af anordning om lov om registreret partnerskab som følge af ægteskab mellem to personer af samme køn)
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Imm./pkt.: 111
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan hjælpe de børn - som er anbragt udenfor hjemmene - bedre til en mere selvstændig tilværelse?
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 143
Hvordan kan Inatsisartut samlet arbejde for en handlingsplan for at barnets ret til at se begge forældre, hvis det er I barnets tarv, forbedres og familieretten moderniseres, så der også tages hensyn til fædres muligheder for at have børnene hos dem samt have bedre muligheder for samvær med deres børn. Inatsisartut bør arbejde for at mulighederne for konfliktmægling øges I praksis og at der skabes mulighed for at der gribes ind hvis samværsaftaler ikke overholdes.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)