Dagsorden

17. mødedag, torsdag den 17. October 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område. (Sproglig præcisering af § 20, stk. 1, § 31, stk. 4, og § 36, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM2021 at udarbejde en redegørelse, der skal belyse, om der er fordele ved at benytte udlicitering af offentlige ydelser på områder som f.eks. rengøring, vejvedligeholdelse, bygningsvedligehold, og ældrepleje. Redegørelsen bør indeholde anbefalinger til eventuelle forsøgsordninger, samt en anbefaling om evalueringer af forsøgsordninger der med fordel kan udliciteres.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 85
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2020 at undersøge mulighederne for samt fordele og ulemper ved en etablering af aktiveringscentre for langtidsledige i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq