Dagsorden

7. mødedag, mandag den 30. September 2019, kl. 13:15
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område. (Sproglig præcisering af § 20, stk. 1, § 31, stk. 4, og § 36, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd. (Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at opgaven med ydelse af erhvervsudviklingsstøtte til bygder og yderdistrikter jfr. finanslovens hovedkonto 64.01.05 søges overført fra selvstyret til kommunerne med virkning fra den 1. januar 2020 og at spørgsmålet herom indgår i bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne i løbet af 2019.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit