Dagsorden

26. mødedag, torsdag den 14. November 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd. (Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over hvilke barrierer det er for at fuldt ud fange de fastsatte kvoter af store hvaler, og hvad der skal til for at afhjælpe disse barrierer. Redegørelsen skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Imm./pkt.: 98
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte forslag til kommissorium for en sundhedskommission. Kommissionen skal udarbejde anbefalinger til forbedringer af sundhedssystemet som helhed, herunder særligt om rekruttering, fastholdelse af personale samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform. Faglige organisationer for alt sundhedspersonale samt andre interessenter med fagindsigt i det grønlandske sundhedsvæsen skal som minimum kunne repræsenteres i kommissionen.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 193
1. beh. 24/4-2019
2. beh. 4/6-2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at erhvervsfangers fangst på narhvaler, hvidhvaler og isbjørne i månederne december og januar ikke skal tælle med i de udmeldte kvoter for de nævnte dyrearter.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 221
1. beh. 24/4-2019
2. beh. 4/6-2019

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at opgaven med ydelse af erhvervsudviklingsstøtte til bygder og yderdistrikter jfr. finanslovens hovedkonto 64.01.05 søges overført fra selvstyret til kommunerne med virkning fra den 1. januar 2020 og at spørgsmålet herom indgår i bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne i løbet af 2019.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 144
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension. (Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet