Dagsorden

4. mødedag, onsdag den 25. September 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 165
Punkterne 135, 165 og 166 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Landstingslov om indførselsafgifter. (Afgift på plug-in hybridbiler, afgiftsfritagelse for el- og brintbiler og ophævelse af afgift på mindre terrængående motorkøretøjer)
(Medlemmer af Inatsisartut i Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 166
Punkterne 135, 165 og 166 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Landstingslov om afgift af motorkøretøjer. (Indførsel af afgift på motorkøretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel og plug-in hybridbiler, afgiftsfritagelse for mindre, terrængående køretøjer, samt ændret betalingsfrist)
(Medlemmer af Inatsisartut i Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 135
punkterne 135, 165 og 166 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om afgift af motorkøretøjer, således at den årlige motorafgift for ATV’er og tilsvarende mindre, terrængående køretøjer med 4 hjul eller mere nedsættes til 2.000 kr.
(Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 144
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension. (Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Imm./pkt.: 91
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM2021 pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion i alders- og førtidspension som følge af anden indkomst.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut