Dagsorden

13. mødedag, onsdag den 9. October 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 45
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at de offentlige boligselskaber forpligtes til at informere kommende lejere, såfremt der de seneste 5 år har været konstateret problemer med skimmelsvamp i den lejlighed der tilbydes.
Medlem af Inatsisartut Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 122
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at lejeren ved tildeling af personalebolig, kan sige nej til en lejlighed, hvor der har været konstateret skimmelsvamp inden for de seneste 5 år, uden at lejeren mister retten til at få anvist en anden bolig.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 72
2. beh. FM 2020

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henven-delse til rigsmyndighederne med henblik på, at der her i landet indføres forbud mod brug af pigdæk på personbiler, dog med mulighed for at politimesteren i Grønland kan meddele dispensation for geografisk afgrænsede områder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne