Dagsorden

25. mødedag, onsdag den 13. November 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen. (Hjemmel til opbevaring af originale regelforskrifter i en udvalgt arkiv-enheds arkivalier og regler om opbevaring, aflevering og benyttelse af arkivalier med personoplysninger m.v.)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henven-delse til rigsmyndighederne med henblik på, at der her i landet indføres forbud mod brug af pigdæk på personbiler, dog med mulighed for at politimesteren i Grønland kan meddele dispensation for geografisk afgrænsede områder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 45
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at de offentlige boligselskaber forpligtes til at informere kommende lejere, såfremt der de seneste 5 år har været konstateret problemer med skimmelsvamp i den lejlighed der tilbydes.
Medlem af Inatsisartut Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 122
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at lejeren ved tildeling af personalebolig, kan sige nej til en lejlighed, hvor der har været konstateret skimmelsvamp inden for de seneste 5 år, uden at lejeren mister retten til at få anvist en anden bolig.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut inden EM2020 at undersøge økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, private og borgerne af indførelse af en overnatningsafgift for turister, herunder især for landets turismeerhverv. Undersøgelsen skal se på erfaringer med sammenlignelige ordninger i udlandet, der ikke har været til skade for turismeerhvervet.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut at udstede en bekendtgørelse i henhold til § 3, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer. Bekendtgørelsen skal som minimum indeholde bestemmelser vedrørende titelbeskyttelse og patienters rettigheder. Relevante interessenter skal inddrage i udarbejdelsen af bekendtgørelsens indhold.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over fordele og ulemper ved indførelsen af en mindstelængde på joller med kvoteandel brugt i erhvervsmæssigt fiskeri på 9 meter længde over alt med en 12 årsovergangsperiode.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut