Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 1. October 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til den danske regering med henblik på at udvirke, at lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere) sættes i kraft for Grønland.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 153
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Et mindretal i Anlægsudvalget bestående af repræsentanten for Inuit Ataqatigiit forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk, i overensstemmelse med de retningslinjer, som er oplistet i indledningen til forslagets begrundelse (Punkterne A til D)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning