Dagsorden

24. mødedag, tirsdag den 12. November 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2020, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat, særlig landsskat og kommunalskat for 2020, samt af takster for 2020 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 59
punkterne 59, 128 og 134 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre det lovligt at købe, sælge og indføre cannabisolier, der indeholder CBD (cannabidiol), og som maksimalt indeholder 0,2 % THC (tetrahydrocannabinol).
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 128
punkterne 59, 128 og 134 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage skridt til lovliggørelse af cannabisprodukter (herunder cannabisolie) med et THC indhold på maksimalt 0,2 %.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 134
punkterne 59, 128 og 134 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for indførelse af en forsøgsordning, svarende til den danske, hvor den enkelte læge har mulighed for uden særlig tilladelse at ordinere behandling med medicinsk cannabis, som ikke er lægemiddelgodkendt.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 153
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Et mindretal i Anlægsudvalget bestående af repræsentanten for Inuit Ataqatigiit forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk, i overensstemmelse med de retningslinjer, som er oplistet i indledningen til forslagets begrundelse (Punkterne A til D)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning

Imm./pkt.: 170
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre et tilskud til garvning af isbjørneskind, således at erhvervsfangere får dækket 50% af den pris, de betaler for garvning, eksklusive fragt. Tilskuddet har til formål at kompensere fangerne for manglende indhandlingsmuligheder som følge af det midlertidige forbud mod international handel med grønlandske isbjørneskind.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til EM2020 at udrede, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser der må påregnes, hvis Grønlands Selvstyre tilslutter sig Århuskonventionen.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit