Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 3. October 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af doku-menter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejen-dom samt salg på lokale brætter)
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde