Dagsorden

27. mødedag, mandag den 18. November 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 158
(Punkterne 158 og 159 1. behandles i sammenhæng)
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer. (Afgift på el- og plug-in hybridbiler)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 159
(Punkterne 158 og 159 1. behandles i sammenhæng)
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter. (Forhøjelse og indførsel af nye afgifter)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2018 til efterretning.
Lovudvalget

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af doku-menter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejen-dom samt salg på lokale brætter)
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde