Dagsorden

20. mødedag, torsdag den 24. October 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at opnå en ændring af reglerne vedrørende børneattester, som for så vidt angår Grønland udvider indholdet af børneattesten til også at omfatte seksualforbrydelser begået mod børn, som er over den seksuelle lavalder. Samtidig skal ændringen gøre det muligt for Grønlands Selvstyre at udvide forpligtelsen til at indhente børneattest til også at gælde ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have kontakt med børn i den nævnte aldersgruppe.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til senest EM2020 at omdele til Inatsisartut en oversigt over forskellige tilskudsmodeller indeholdende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for det offentlige, private og borgerne, hvis der skulle etableres en flyrute til Iqaluit med offentligt engagement.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at undersøge, hvordan vi kan gøre laktosefri fødevarer billigere for de forbrugere, der har behov for disse produkter. Undersøgelsen skal indeholde beregninger på, hvad de enkelte anbefalinger vil have af økonomiske konsekvenser for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne