Dagsorden

29. mødedag, onsdag den 20. November 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 144
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension. (Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM2021 at udarbejde en redegørelse, der skal belyse, om der er fordele ved at benytte udlicitering af offentlige ydelser på områder som f.eks. rengøring, vejvedligeholdelse, bygningsvedligehold, og ældrepleje. Redegørelsen bør indeholde anbefalinger til eventuelle forsøgsordninger, samt en anbefaling om evalueringer af forsøgsordninger der med fordel kan udliciteres.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 133
Punkterne 47 og 133 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handleplan med det formål at sikre de bedst mulige betingelser for et øget salg af lokale jordavlsprodukter både i og uden for Grønland. Handleplanen skal indeholde en tidsplan for arbejdet fremadrettet og skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at opnå en ændring af reglerne vedrørende børneattester, som for så vidt angår Grønland udvider indholdet af børneattesten til også at omfatte seksualforbrydelser begået mod børn, som er over den seksuelle lavalder. Samtidig skal ændringen gøre det muligt for Grønlands Selvstyre at udvide forpligtelsen til at indhente børneattest til også at gælde ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have kontakt med børn i den nævnte aldersgruppe.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til senest EM2020 at omdele til Inatsisartut en oversigt over forskellige tilskudsmodeller indeholdende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for det offentlige, private og borgerne, hvis der skulle etableres en flyrute til Iqaluit med offentligt engagement.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at undersøge, hvordan vi kan gøre laktosefri fødevarer billigere for de forbrugere, der har behov for disse produkter. Undersøgelsen skal indeholde beregninger på, hvad de enkelte anbefalinger vil have af økonomiske konsekvenser for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 47
Punkterne 47 og 133 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2020 at fremsætte en strategi for at øge Grønlands selvforsyningsgrad. Strategien skal også beskrive lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer, og indeholde anbefalinger til, hvorledes disse kan afhjælpes.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit