Dagsorden

18. mødedag, fredag den 18. October 2019, kl. 19:26
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 133
Punkterne 47 og 133 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handleplan med det formål at sikre de bedst mulige betingelser for et øget salg af lokale jordavlsprodukter både i og uden for Grønland. Handleplanen skal indeholde en tidsplan for arbejdet fremadrettet og skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Punkterne 47 og 133 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2020 at fremsætte en strategi for at øge Grønlands selvforsyningsgrad. Strategien skal også beskrive lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer, og indeholde anbefalinger til, hvorledes disse kan afhjælpes.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 138
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveuaet i sager om seksuelle overgreb mod børn.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut