Dagsorden

28. mødedag, tirsdag den 19. November 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 43
(Punkterne 43 og 103, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 103
(Punkterne 43 og 103, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2021 at fremlægge en redegørelse, som belyser mulighederne for at undgå dobbeltadministration, smidiggøre indbyrdes arbejdsgange og dele ressourcer, på områder som involverer såvel Selvstyret som kommuner.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 60
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved at indføre pant på cigaretter og dermed også returpant på cigaretskodder. Undersøgelsen skal forelægges Inatsisartut senest i forbindelse med EM 2020.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at Selvstyrets institutioner udelukkende benytter vaske- og skyllemidler, som er miljø-mærkede og uden parfume. Samtidig pålægges Naalakkersuisut at gennemføre en oplysningskampagne med henblik på at mindske befolkningens brug af miljøskadelige vaske– og skyllemidler.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 127
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut med den kommende revision af folkeskoleloven pålægges at sikre, at der fremover maksimalt på være 18 elever pr. klasse i folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 223
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Finans og Skatteudvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at fremsætte forslag til at formalisere politikken for honorering af bestyrelsesmedlemmer i de Selvstyreejede virksomheder og underliggende institutioner med henblik på at opnå gennemsigtighed og konsekvens i anvendelsen af reglerne.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilladelse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked

Imm./pkt.: 44
2. beh. FM 2020

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut