Dagsorden

31. mødedag, fredag den 22. November 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af doku-menter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejen-dom samt salg på lokale brætter)
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilladelse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked

Imm./pkt.: 135
punkterne 135, 165 og 166 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om afgift af motorkøretøjer, således at den årlige motorafgift for ATV’er og tilsvarende mindre, terrængående køretøjer med 4 hjul eller mere nedsættes til 2.000 kr.
(Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 132
1. beh. 16/5 - 2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse for den fulde hjemtagelse af fødevarer og veterinærområdet. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de nærmere juridiske og administrative forudsætninger såvel som de økonomiske konsekvenser for hjemtagelsen ved etablering og drift. Tillige skal redegørelsen vurdere mulighederne for den praktiske forvaltning af området, herunder rekruttering. Redegørelsen skal forelægges Inatsisartut ved FM2020.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at tiltrække investorer i relation de finansieringsmodeller, der anføres i projektplanen i forbindelse med anlæg og byggeri af et Nationalstadion, som er godkendt efter FIFA´s regler. Undersøgelsens konklusioner skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 37
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer, at ingen arbejdsduelige borgere kan modtage sociale ydelser uden at bidrage med en indsats til samfundet.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne

Imm./pkt.: 120
Forslag til forespørgselsdebat om forventningerne til, hvad folkeskolens formål skal og bør være for at sikre, at flest muligt går videre i uddannelsessystemet.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 16
Anmodning om udtrædelse af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)