Dagsorden

22. mødedag, onsdag den 6. November 2019, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen. (Hjemmel til opbevaring af originale regelforskrifter i en udvalgt arkiv-enheds arkivalier og regler om opbevaring, aflevering og benyttelse af arkivalier med personoplysninger m.v.)
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at tiltrække investorer i relation de finansieringsmodeller, der anføres i projektplanen i forbindelse med anlæg og byggeri af et Nationalstadion, som er godkendt efter FIFA´s regler. Undersøgelsens konklusioner skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 87
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at fremsætte et lovforslag, hvorved ”musikindustri” indføjes i § 2, stk. 1, i Inatsisartutloven om erhvervsfremme til landbaserede erhverv, således at det tydeliggøres, at musikindustrien er omfattet af lovens anvendelsesområde og dermed har mulighed for at opnå erhvervsstøtte.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 51
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af alkoholloven således, at det bliver muligt for restauranter, værtshuse, hoteller med videre at søge om lejlighedsbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 04.00, når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med konfirmationer, runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv- og guldbryllupper osv.), foreningsjubilæer, bestyrelsesmøder, Inatsisartutvalg, kommunalvalg med videre.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne