Dagsorden

23. mødedag, torsdag den 7. November 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd. (Ændring af udpegningsperioden for Børnetalsmanden og medlemmer af Børnerådet)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Imm./pkt.: 91
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM2021 pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion i alders- og førtidspension som følge af anden indkomst.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 35
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutsbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national handlingsplan, som målrettes at efterleve hele FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland, og som lever op til de anbefalinger, som Børnetalsmanden har givet i bilaget til dette beslutningsforslag.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 157
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning

Imm./pkt.: 162
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge de økonomiske og administrative konsekvenser, såfremt grønlandske professionelle kunstneres indtægter relateret til deres kunstneriske virksomhed fritages for skat. Undersøgelsen skal færdiggøres senest til EM2020 og omdeles til Inatsisartut.
Medlem af Inatsisartut Pele Brobreg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 211
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes den fremtidige opretholdelse af den grønlandske hunderace samt hunde-slædevæddeløb som en del af vores kultur kan sikres. Relevante interessenter skal inddrages i udarbejdelsen af undersøgelsen, der ønskes omdelt til Inatsisartut.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut