Dagsorden

14. mødedag, torsdag den 10. October 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over hvilke barrierer det er for at fuldt ud fange de fastsatte kvoter af store hvaler, og hvad der skal til for at afhjælpe disse barrierer. Redegørelsen skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Imm./pkt.: 98
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte forslag til kommissorium for en sundhedskommission. Kommissionen skal udarbejde anbefalinger til forbedringer af sundhedssystemet som helhed, herunder særligt om rekruttering, fastholdelse af personale samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform. Faglige organisationer for alt sundhedspersonale samt andre interessenter med fagindsigt i det grønlandske sundhedsvæsen skal som minimum kunne repræsenteres i kommissionen.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut inden EM2020 at undersøge økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, private og borgerne af indførelse af en overnatningsafgift for turister, herunder især for landets turismeerhverv. Undersøgelsen skal se på erfaringer med sammenlignelige ordninger i udlandet, der ikke har været til skade for turismeerhvervet.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut at udstede en bekendtgørelse i henhold til § 3, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer. Bekendtgørelsen skal som minimum indeholde bestemmelser vedrørende titelbeskyttelse og patienters rettigheder. Relevante interessenter skal inddrage i udarbejdelsen af bekendtgørelsens indhold.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit