Dagsorden

13. mødedag, torsdag den 25. April 2019, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 134
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver indsat et ekstra kystpassageskibe fra 2020 således, at det bliver muligt at sejle fra Nanortalik til Upernavik med kystpassageskib.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 172
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM2020 at fremlægge en handlingsorienteret indsatsplan, der skal tage sigte på at nedbringe forbruget af plastik. Indsatsplanen skal indeholde konkrete delmål og initiativer. Indsatsplanens overordnede målsætning bør ikke ligge under de ambitioner EU har udstukket til nedbringelse af forbruget af plastik.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag fremsat af et flertal som er Siumut og Demokraterne i Udvalget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut